Portal Analyzer

The Right Direction heeft ruime ervaring en kennis van de producten ArcGIS Online en Portal for ArcGIS. Wij bieden voor deze producten een eigen product om het beheer bij deze producten te ondersteunen: Portal Analyzer.
Met de Portal Analyzer maken wij data inzichtelijk. Onze Portal Analyzer geeft u inzicht in de content en gebruikers en groepen in het portaal. Het product zal u helpen het beheer te vereenvoudigen. Met Portal Analyzer beantwoorden wij veel voorkomende vragen als:
- In welke webmaps wordt deze service gebruikt?
- In welke webmaps moet ik de popups aanpassen als ik een service qua velden aanpas?
- Hoeveel gebruikers heb ik met niveau x in mijn portaal?
- Welke leden zitten in groep x?

Alle overzichten die het product heeft beschikken over mogelijkheden van zoeken, filteren en sorteren. Zo kunt u verschillende soorten data eenvoudig combineren, analyseren en gebruiken.
Voor The Right Direction is het essentieel dat u tevreden bent met ons product. Ideeën om het product uit te breiden en nog beter bij uw organisatie aan te laten sluiten zijn altijd welkom.
Bekijk de website van Portal Analyzer.

Schrijf u ook in voor de Portal Analyzer nieuwsbrief: NIEUWSBRIEF AANMELDING

Portal Analyzer content

In een portaal is de content waar het om draait. De Portal Analyzer laat u zien welke content in het portaal beschikbaar is, overzichtelijk opgeslagen in portaalitems. Items kunnen verschillende types zijn en kunnen relaties hebben met andere portaalitems. Portal Analyzer laat u op basis van referenties duidelijk zien in welke items een specifiek item wordt gebruikt.
Zo kunt u eenvoudig de ‘dependencies’ bekijken van items die niet zonder andere items kunnen bestaan. Door data op een interactieve manier te bekijken, past u de data eenvoudig toe.
Voor services die zich in het portaal bevinden, voert Portal Analyzer tests uit om te controleren of de services naar behoren werken. Zijn de services verwijderd of functioneren ze niet meer naar behoren? Dan wordt dit middels iconen duidelijk inzichtelijk worden. Een item dat gebruikt maakt van deze service inclusief bijbehorend item zal ook een markering krijgen. Altijd overzichtelijk.

Portal Analyzer gebruikers

De aanwezige content in het portaal, wordt uiteraard gemaakt en gebruikt door gebruikers.
- De Portal Analyzer laat u zien welke gebruikers bijdragen in het maken van content.
- Ook laat Portal Analyzer zien van welke groepen een gebruiker lid is.
- Hoeveel gebruikers zijn er in het portaal van het niveau X, vindt u snel door een filter toe te passen.
Middels Python zijn er scripts om allerlei beheertaken op het portaal uit te voeren met een bestand met de gebruikersnamen. Portal Analyzer heeft voor de lijst van gebruikers een handige export naar CSV functie. Zo ondersteunt de Portal Analyzer u ook bij andere beheeractiviteiten rondom het portaal.

Portal Analyzer groepen

Het overzicht van groepen geeft u duidelijk inzicht in wie er lid zijn van een groep, maar ook welke items in een groep worden gedeeld. Ook worden groepen die geen gebruikers hebben, gemarkeerd. Een groep zonder gebruikers is mogelijk niet nodig.
Ook krijgt een groep een markering als er wel gebruikers lid zijn maar er geen content is. De items krijgen door Portal Analyzer een markering als er een probleem mee is. De groepen die zo'n item bevatten worden gemarkeerd. Zo bent u altijd op de hoogte van groepen, gebruikers en content.